BÁNYAI JÁNOS - KÓS KÁROLY TESTVÉRISKOLÁK
  KAPCSOLAT ·   REGISZTRÁCIÓ ·   BELÉPÉS

Székelyudvarhely

2015. június 7-10 között testvériskolánknál jártunk a TÁMOP 3…..projekt keretében. A projektben támogatást kaptunk különböző sporteszközök vásárlására is, amely lehetővé tette a mindennapos testnevelés és tanórán kívüli sportolás eszközrendszerének, feltételrendszerének a bővítését. A Bányai Szakközépiskolával egyeztetve tornatermi futball labdákat, különböző méretű kézilabdákat, pin-pong ütőket, asztalitenisz labdákat, tollas-ütőket, tollas-labdákat és más kiegészítő felszereléseket vásároltunk mindkét iskola részére mintegy háromszázezer forint összértékben. Az utazás alkalmával az udvarhelyieknek vásárolt eszközöket el is tudtuk szállítani Székelyudvarhelyre, amely sporteszközöket nagy örömmel fogadták testvériskolánk tanulói, tanárai.

Erdélyi utunkból a sok érdekes program közül néhányat emelnék ki. Ellátogattunk Erdőszentgyörgyre, ahol a 13-14. század fordulóján épült református templomot tekintettük meg. A vidék legbájosabb templomának nevezetessége a kazettás mennyezete mellet az, hogy templom belső falán található a legendás szépségű Rédey Claudia grófnő emléktáblája. A grófnő a jelenleg uralkodó II. Erzsébet angol királynő apai ági ükanyja volt. A grófnő 29 éves korában 1841-ben, vadászbalesetben hunyt el és a templom kriptájában van eltemetve.

Bözödújfalut az 1980-as években egy völgyzáró gát építése okán vízzel elárasztották, lakói szétszéledtek a nagyvilágban. A falu házait nem bontották el, azok részben ma is állnak a tó fenekén. A templom tornya még évtizedekig kiállt a tó vizéből, az elmúlt esztendőben dőlt össze véglegesen. Jelenleg a falu volt lakói gyűjtést szerveznek a templomtorony újjáépítésére. A falu szélén egy emlékhelyet alakítottak ki, ahol láthatók a falu vízzel történő elárasztásának megrázó felvételei, az első világháború hősi halottainak emlékoszlopa és a faluban élők nevei. Bözödújfalu a Csaucseszku féle falurombolás jelképe lett, amikor a szocializmusban a diktátor célként tűzte ki a magyarság felszámolását, a falusi hagyományok eltörlését.

Kőrispatak egy kis hegyi falu Bözödújfalu és Énlaka között. 2000-ben megnyitotta egyedülálló szalmakalap-múzeumát, mivel a falu 150 éve szalma tárgyak gyártásából él. Itt mutatják be, az Erdélyben készítet valamennyi szalmakalap típust és a gyártás muzeális eszközeit. Másik érdekesség, a Küsmöd patak medrében található különös formájú kavicsok, kövek, amelyekből a legérdekesebbeket ugyanitt kiállították. Többek között magyarország régi és új térképe is megtalálható kő alakzatban.

Tekintsék meg a kirándulásról készített felvételeket.

 

2015.07.15.                                                                           Kocsis István

Top