BÁNYAI JÁNOS - KÓS KÁROLY TESTVÉRISKOLÁK
  KAPCSOLAT ·   REGISZTRÁCIÓ ·   BELÉPÉS

TITLE

DESCRIPTION

2017. március 27-én, iskolánk képviseletében, részt vettünk a görömbölyi templomdombon 2004-ben felállított II. Rákóczi Ferenc szobornál, a Rákóczi Szövetség által rendezett ünnepségen. Rákóczi 341 éve 1676. március 27-én született Borsiban, Zrinyi Ilona és I. Rákóczi Ferenc gyermekeként. A nagyságos fejedelem az 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharc vezére volt, melyben a teljes állami függetlenséget kívánta visszaszerezni a Habsburg Birodalomtól. E célnak megfelelően választották Erdély és Magyarország fejedelmévé. A szabadságharca azonban nem érte el a kívánt eredményt. A magyarság szemében ma is tiszta lelkű és becsületes vezetőként él tovább, mivel a szatmári békekötés után a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni és végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett. A szabadságharc bukása ellenére is megakadályozta az ország beolvadását a Habsburg Birodalomba és a rendi alkotmány, ha látszólagosan is de fennmaradt. Száműzetésben a Márvány tenger melletti Rodostóban hunyt el 59 évesen 1735. április 8-án. Hamvai hazahozatalára 1906-ig kellett várni, ekkor hatalmas pompával a kassai Dóm kriptájában helyezték el márványkoporsóba. Sírja azóta is zarándokhely, a szétszóródott magyarság számára.

Az emlékünnepséget Brogli Bálint – iskolánk volt tanítványa – szervezte, szavalatokat, a görömbölyi énekkar által előadott kuruc nótákat, tárogató muzsikát és tekerőlantot hallgathattunk. Iskolánk tanítványa Ujaczki Tibor, Petőfi Sándor Rákóczi című versét adta elő. A koszorúzásokat követően a görömbölyi Művelődési Házban Lezsák Miklós magán-gyűjteményéből készült „Rákóczi életútja Borsitól Rodostón át Kassáig” című kiállítást nyitotta meg Somorjai Lehel, a Levéltár igazgatója.

KI

Top