BÁNYAI JÁNOS - KÓS KÁROLY TESTVÉRISKOLÁK
  KAPCSOLAT ·   REGISZTRÁCIÓ ·   BELÉPÉS

Új fenntartó

2015. június 30-al megszűnt az iskolánk KLIK (Klebersberg Intézményfenntartó Központ ) Miskolci Tankerületének irányítása. A szakközépiskolák kiváltak a KLIK-ből és július 01-el új szervezet alakult, Miskolci Szakképző Centrum néven. A megyében három szakképző centrum alakult, a miskolci centrum mellett Ózdon (Kazincbarcika) és Szerencsen (Tiszaújváros, Tokaj, Encs) jött létre centrum.

A megalakult MSZC vezetője Kovács János, az Andrási Szakközépiskola igazgatója, helyettese Tátrai István, a szakközépiskola műszaki igazgatóhelyettese lett. A centrumhoz 12 miskolci szakközépiskola tagozódott tagiskolaként a KLIK szervezetből.

A Miskolci Szakképző Centrumban mintegy nyolcezer diák tanul.

Országosan 44 db Szakképző Centrum jött létre, amely 365 iskolát fog össze. Budapesten 12 db Szakképző Centrum van. Minden korábbi igazgatói megbízás megszűnik, függetlenül attól, hogy hány évre szólt az igazgatók pályázaton nyert kinevezése. Most egy évre neveznek ki minden intézményi igazgatót, 2015.07.01-től 2016. július 01-ig. Tagintézményekké válunk tagintézmény vezetői megbízással. Az iskolai igazgató helyettesek megbízása is 2016. július 01-ig szól. A tagintézményekben újra lesz gyakorlati oktatásvezetői státusz, akik a gyakorlati foglakozásokkal kapcsolatos feladatokat látják majd el. Egy év múlva, 2016. szeptemberétől indul a szakgimnáziumok rendszere. Öt évre szóló igazgatói pályázatokat fognak kiírni.

Újra lesznek költségvetési keretszámok (előirányzat), amelyeket be kell tartani.

KLIK-ben az igazgatók hatáskörét jelentősen megnyirbálták, nem volt jogkörük, ez a tervek szerint megváltozik, ismét hatásköröket osztanak le intézményi szintekre.

Hatáskört, jogkört és ezzel felelősséget is kap az igazgató. Az intézményektől újra szigorú, költség-hatékony, takarékos gazdálkodást várnak el.

Új célok fogalmazódnak meg, az iskolai feladatok bővülnek, a nevelés, oktatás mellett kiemelt szerep jut az iskoláknak a felnőttképzés és vizsgáztatás terén. Az iskolák vizsgaközpontokká, hatékony termelő üzemmé válnak. A TISZK-ek a Szakképző Centrumokhoz kerülnek. A tervek szerint egységes szabályzatok lesznek, módosul az SZMSZ, a Házirend és a Pedagógiai Program.

A tervezett változásokból a diákok nem sokat fognak megérezni, az ő kötelességük továbbra is a tanulás és az iskolai rendszabályokból, a tankötelezettségből adódó kötelességük betartása. Cél, hogy a szakképző rendszerből korszerű tudással rendelkező, a gazdaság igényeinek megfelelő szaktudású és hozzáállású szakemberek kerüljenek ki a vállalkozásokhoz. Az iskolánk ennek a célnak kíván a továbbiakban is megfelelni.

 

Miskolc, 2015.07.15.                                                 Kocsis István

 

 

 

 

Top